Ślusarczyk Auto
Ślusarczyk-Auto Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych to gwarancja profesjonalnej obsługi, najwyższych standardów, opartych o systemy kontroli jakości oraz naprawy w najkrótszym możliwym terminie.
 
Dokumenty do przygotowania na wizytę likwidatora:
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę.
 • Prawo jazdy osoby kierującej w trakcie zdarzenia.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (z ważnym badaniem technicznym).
 • Upoważnienie (do pobrania).
 • Zgoda Leasingu/Banku w przypadku, gdy na pojeździe ustanowiona jest cesja lub zastaw.
 • Oświadczenie VAT.
 • KRS/REGON/NIP.
 
Procedura likwidacji szkody:
 • kolizja
 • zgłoszenie szkody
 • kompletowanie dokumentacji
 • ogledziny rzeczoznawcy
 • zatwierdzenie kosztów przez ubezpieczyciela
  Przed przystąpieniem do naprawy, koszty naprawy w tym jej zakres, muszą być zatwierdzone/uznane przez ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają od 7 do 14 dni, od daty otrzymania kalkulacji, na jej zatwierdzenie i przesłanie do zakładu naprawczego.
 • zamówienie niezbednych do naprawy części
  Proces zamówienia części niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, rozpoczyna otrzymanie przez zakład naprawczy zatwierdzonego kosztorysu oraz potwierdzenie, iż wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu likwidacyjnego szkody zostały dostarczone do odpowiedniej jednostki likwidacyjnej.
 • naprawa pojazdu
  Po spełnieniu szeregu warunków, możemy przystąpić do naprawy pojazdu. Czas naprawy wyznaczony jest zgodnie z zakresem, jaki zawiera kalkulacja. Klient, przez cały okres naprawy informowany jest na bieżąco o statusie naprawy oraz ewentualnych dodatkowych uszkodzeniach wynikających z zakresu naprawy, a nieuwzględnionych przy pierwszych oględzinach pojazdu.
  Jeśli właściciel / użytkownik pojazdu jest płatnikiem podatku VAT i likwiduje szkodę z OC sprawcy lub z polisy Autocasco zawartej w kwocie netto, przed odbiorem pojazdu z naprawy zobowiązany jest do uregulowania należności w kwocie podatku VAT, wynikającego z faktury za naprawę pojazdu.
 • decyzja ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania
  Towarzystwo Ubezpieczeń po otrzymaniu faktury za naprawę poddaje ją dodatkowej weryfikacji, sprawdzając jej zakres pod względem zgodności z zatwierdzonym kosztorysem. Na podstawie zatwierdzonej faktury oraz potwierdzeniu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozliczenia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe przesyła decyzję dotyczącą przyjęcia odpowiedzialności za szkodę oraz wypłaty odszkodowania.
 • wypłata odszkodowania
  Całkowita wypłata odszkodowania zamyka proces likwidacji szkody, a wystawione przez Państwa upoważnienie wygasa z dniem wpływu środków na konto zakładu naprawczego.

 

Dlaczego warto wybrać nas?

 • dysponujemy odpowiednim zapleczem i wykwalifikowanym zespołem pracowników,
 • zapewniamy Pomoc Drogową i holowanie na terenie całego kraju,
 • do dyspozycji naszych Klientów oddajemy samochód zastępczy,
 • obsługujemy samochody osobowe i dostawcze,
 • proces naprawy jest zawsze rzetelny i przejrzysty,
 • załatwiamy wszelkie formalności z ubezpieczycielem,

 

W przypadku drobnych uszkodzeń, zapraszamy do wykonania w naszym serwisie oględzin.

Wstępna wycena i kosztorys likwidacji szkody to koszt od 150 pln.

 

  

Kontakt z działem obsługi BMW, Mini
 
 
 

Copyright © 2018 slusarczyk-bmw.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

design by GreenMouse